Belastingaangifte 2012 op Linux

Al enige jaren biedt onze Belastingdienst een Linux versie van hun programma aan waarmee men digitaal belastingaangifte kan doen. Past mooi in de slogan “Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.”. Om eerlijk te zijn is het vaak nog niet echt “makkelijk” wanneer Linux gebruikt wordt, met name als dat een 64-bits variant betreft. Dan is het programma aan de praat krijgen soms een aardig klusje.

In de toekomst zou dit verleden tijd moeten worden, er zou namelijk worden gewerkt aan een volledige web-based versie. Maar voorlopig moeten we het nog even met de huidige software doen.

Ik schrijf deze korte handleiding voor Debian GNU/Linux 7.0 (Wheezy) en test deze ook voor Xubuntu 12.10. Voor andere distributies is deze handleiding waarschijnlijk ook handig als leidraad, aangezien de enige verschillen waarschijnlijk in de namen van benodigde packages zullen zitten.

Downloaden

Ten eerste zal de software gedownload moeten worden:

 1. Ga naar Belastingdienst.nl -> Aangifte doen over 2012
 2. Open de link naar het Aangifteprogramma
 3. Download op dit pagina Aangifteprogramma 2012 voor Linux en sla deze op waar deze straks te vinden. Bijvoorbeeld in uw home-directory of een directory daar in (bijvoorbeeld “Downloads”).
 4. Ook is het handig om vooraf uw gegevens te downloaden zodat u deze straks aan het Aangifte-programma kunt geven. Soms wil het downloaden van deze gegevens door het programma zelf namelijk nog wel eens falen.
  1. Doorloop op deze website de instructies. Dat is een kwestie van aangeven voor wie u aangifte wilt doen, inloggen met uw DigiD.
  2. Uiteindelijk kunt u kiezen voor “Gegevens 2012 downloaden”. Doe dit en sla het bestand (genaamd: <uw_BSN.ib2012>) op dezelfde plaats als de het aangifteprogramma op. Deze kunnen we straks gebruiken.

Aangifteprogramma

Uitpakken

U kunt deze stap ook uitvoeren met een grafische bestandsbeheer applicatie. Zoals Nautilus, Dolphin, Thunar, of een andere. Vaak kunnen deze in samenwerking met een archiveringsprogramma het .tar.gz bestand voor u uitpakken.

Ik zal dit doen middels de Terminal, want dat heeft mijn voorkeur en is het meest universeel. Bovendien heeft u de Terminal straks nodig om de applicatie op te starten. Het stappenplan ziet er als volgt uit:

 1. Navigeer naar de directory waar het Aangifteprogramma als .tar.gz archief is opgeslagen.
 2. Pak dit .tar.gz archief uit
 3. Verplaats eventuele gedownloadde gegevens naar de directory waar het Aangifteprogramma is uitgepakt.
 4. Navigeer naar de directory van het Aangifteprogramma

Open een Terminal en voer de volgende commando’s uit. Vergeet daarbij niet voor <uw_BSN> het juiste nummer in te vullen, bijvoorbeeld 123498765.ibv2012

stefan@oehoe:~$ cd Downloads/
stefan@oehoe:~/Downloads$ tar zxf ib2012_linux.tar.gz
stefan@oehoe:~/Downloads$ ls
<uw_BSN>.ibv2012 ib2012 ib2012_linux.tar.gz
stefan@oehoe:~/Downloads$ mv <uw_BSN>.ibv2012 ib2012/
stefan@oehoe:~/Downloads$ cd ib2012/

Laat de Terminal nog even open staan.

Starten Aangifteprogramma

In deze paragraaf gaan we het Aangifteprogramma starten. Dit is ook weer te doen vanuit een bestandsbeheer applicatie, maar dan gaan eventuele foutmeldingen verloren. Als u dus nog geen Terminal open heeft staan, open deze dan nu en navigeer naar de directory van het Aangifteprogramma (zie bovenstaande instructies).

stefan@oehoe:~/Downloads/ib2012$ ./bin/ib2012ux -Lib2012 -o <uw_BSN>.ibv2012

Als het Aangifteprogramma nu start, dan vraagt het nu om een lettertype uit te zoeken. Kies een lettertype en grootte welke bevalt, helaas zijn ze niet zo spectaculair maar het voldoet. Geef voor “Font Style” de voorkeur aan iso8859-15 of utf8 als deze beschikbaar zijn.

Werkt het niet? Vrees niet, hier werkte het zo ook niet meteen en toen ben ik gaan uitzoeken wat er mis ging.

Problemen oplossen

Mijn foutmelding zag er als volgt uit:

bash: ./bin/ib2012ux: No such file or directory

Hmm… Dus er kan een bestand niet gevonden worden. Erg behulpzaam dat ib2012ux aangeeft welk bestand we precies missen… Overigens kan het ook voorkomen dat er geen enkele foutmelding verschijnt, dat verschilt een beetje per systeem en diens instellingen.

Het Aangifteprogramma is een 32-bits programma, en ik maak gebruik van een 64-bits (amd64) versie van Debian en Xubuntu 12.10. Om een 32-bits programma te starten zijn 32-bits bibliotheken nodig, maar die zijn op een 64-bits installatie niet standaard aanwezig. Gelukkig kunnen we die wel installeren!

32-bits bibliotheken installeren

 1. Allereerst eens kijken of het systeem al gereed is voor de installatie van pakketten voor een andere architectuur. In de Terminal:

  stefan@oehoe:~/Downloads/ib2012$ dpkg --print-foreign-architectures
  

  Geeft dit als resultaat i386 dan is het pakketbeheer al ingericht om 32-bits pakketten te installeren. Dan kunt u door naar stap 3.

 2. Vertel het pakketbeheer dat we de i386 architectuur beschikbaar willen hebben:

  stefan@oehoe:~/Downloads/ib2012$ sudo dpkg --add-architecture i386
  
 3. Vertel het pakketbeheer nu de pakkettenlijst bij te werken:

  stefan@oehoe:~/Downloads/ib2012$ sudo apt-get update
  

  Die gaat dan de lijsten nalopen en bijwerken indien nodig. Dat duurt heel even…

  De pakketten die we nodig hebben voor het Aangifteprogramma zijn o.a. libxext6:i386 en libsm6:i386, dus laten we daar mee beginnen.

 4. Installeer pakketten libxext6:i386 en libsm6:i386:

  stefan@oehoe:~/Downloads/ib2012$ sudo apt-get install libxext6:i386 libsm6:i386
  

  Dit zal wat output genereren, welke laat zien welke pakketten er allemaal geïnstalleerd moeten worden om aan ons verzoek te voldoen. Beantwoord de vraag of er doorgegaan mag worden met y (of j indien u een Nederlandstalige vraag krijgt).

  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  The following extra packages will be installed:
   gcc-4.7-base:i386 libc6:i386 libgcc1:i386 libice6:i386 libuuid1:i386
   libx11-6:i386 libxau6:i386 libxcb1:i386 libxdmcp6:i386
  Suggested packages:
   glibc-doc:i386 locales:i386
  The following NEW packages will be installed:
   gcc-4.7-base:i386 libc6:i386 libgcc1:i386 libice6:i386 libsm6:i386
   libuuid1:i386 libx11-6:i386 libxau6:i386 libxcb1:i386 libxdmcp6:i386
   libxext6:i386
  0 upgraded, 11 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
  Need to get 4,967 kB of archives.
  After this operation, 12.0 MB of additional disk space will be used.
  Do you want to continue [Y/n]? y
  
 5. Probeer nu nogmaals het Aangifteprogramma te starten volgens de eerdere instructies. Hier werkte het nu op Xubuntu 12.10 en Debian GNU/Linux 7.0 (Wheezy).

Lettertypen

Optioneel: wat extra lettertypen zijn te verkrijgen met:

stefan@oehoe:~/Downloads/ib2012$ sudo apt-get install xfonts-100dpi

Om van deze lettertypen gebruik te maken moet u wel eerst uitloggen en weer inloggen. Veel mooier vind ik het er echter niet op worden…

Er is ook een pakket xfonts-75dpi, maar die is meer voor monitoren met een resolutie lager dan 1024x768 en die zien we hedendaags vrijwel niet meer.

Bronnen

Dit zijn handige links die ik tijdens mijn zoektocht tegenkwam en mij hebben geholpen.

blogroll

social